Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Chương trình Effects


Phần điều chỉnh Effects

Núm chỉnh Effects to Monitor
Dùng để cân chỉnh effects cho các ngõ ra monitor 1,2

Chương trình Effects
Có 16 chương trình bao gồm Delay và Reverb khi dùng núm xoay để chọn chương trình effects mà bạn mong muốn. Chúng được điều chỉnh kết hợp với các nút chỉnh Damping và Time. Là các nút khi bạn chỉnh effects chúng sẽ giúp bạn chỉnh hay hơn.
Time: là thời gian lặp lại của tiếng Reverb hay Delay
Damping:độ vang hay sự giảm dần của tiếng.

Nút nhấn Bypass Effects
Nhấn chọn để loại bỏ effects khi bạn không dùng chương trình effects có trên máy

Núm chỉnh Aux 1/ mon send
Nút này cho phép bạn điều chỉnh mức độ tín hiệu ở ngõ ra monitor như ngõ Aux1, mon send. Chúng được điều chỉnh chung với núm chỉnh effects to monitor.
llsoundandlightll@gmail.com 0906715077 - 0956180088

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét