Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Cách thức đặt hợp âm cho tác phẩm

Thông thường, để có thể đệm đàn, người ta phải biết 3 thứ :
1/ Tiết tấu
2/ Hợp âm
3/ Các câu intro, lót và giải kết.

Hôm nay chúng ta làm quen với cách đặt hợp âm nhé !
Việc đầu tiên các bạn phải xác định : đó là tác phẩm đó có giọng gì (âm giai gì)
ví dụ như do trưởng, la thứ ....

Làm sao để xác định ?
Thông thường, người ta làm như sau :

1/ Coi nốt kết bài là nốt gì ?
2/ Coi dấu hóa đầu bài là dấu gì ? mấy dấu ?

VD : nốt kết là do, không dấu hóa, thì đích thị là do trưởng
nốt kết là rê, có 2 dấu fa # và do # thì đích thị là Rê trưởng !

Nhưng cách đó không phải là cách hay nhất. Cách chính quy, bạn chỉ cần nhớ những điều sau : (Người ta gọi đó là qui luật quãng 5)

1/ Thuộc lòng thứ tự dấu hóa :
- Thăng : fa, do, sol, re, la, mi, si. (từ nốt này LÊN nốt kia là quãng 5 đúng)
- Giáng : si, mi, la, re, sol, do, fa. (từ nốt này XUỐNG nốt kia là quãng 5 đúng)


2/ Qui tắc giọng TRƯỞNG có THĂNG


Đô KHÔNG thăng
Từ do, đếm LÊN quãng 5 đúng, là nốt sol : Sol trưởng có 1 thăng là fa
Từ Sol lên quãng 5 đúng là Re : có 2 thăng fa, do
Và cứ tương tự như thế, đếm lên quãng 5 đúng ... cộng thêm dấu hóa

3/ Qui tắc giọng TRƯỞNG có GIÁNG


Đô KHÔNG giáng
Từ do, đếm XUỐNG quãng 5 đúng, là nốt FA : FA trưởng có 1 giáng là si
Từ FA xuống quãng 5 đúng là SI giáng : có 2 giáng - si, mi
Và cứ tương tự như thế, đếm XUỐNG quãng 5 đúng ... cộng thêm dấu hóa

4/ Muốn xác định GIỌNG THỨ từ GIỌNG TRƯỞNG :

Từ nốt chủ âm (nốt đầu tiên của gam, ví dụ do trưởng có chủ âm là do), đếm XUỐNG quãng 3 thứ, sẽ xác định được GAM THỨ có dấu HÓA y hệt như GAM TRƯỞNG.

Ví dụ :
- Do trưởng đếm xuống quãng 3 thứ là nốt la : LA THỨ - không thăng giáng
- FA Trưởng có si giáng, đếm xuống quãng 3 thứ là RE : có SI giáng.

CHÚ Ý : vì GAM THỨ chúng ta hay dùng là gam thứ hòa âm, nên phải cho một dấu thăng vào nốt ở quãng 7 của âm giai đó !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét